Dantalian no Shoka OP & ED Single – yes,prisoner

Tracklist

 1. yes,prisoner
2. Cras numquam scire
3. yes,prisoner (Instrumental)
4. Cras numquam scire (Instrumental)

 
Download

 Dantalian no Shoka Original Soundtrack

CD 1

1. Cras numquam scire (TV-Size)
2. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 1 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
3. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 1 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
4. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 1 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
5. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 2 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
6. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 2 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
7. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 2 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
8. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 3 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
9. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 3 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
10. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 3 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
11. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 4 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
12. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 4 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
13. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 4 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no

CD 2

14. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 5 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
15. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 5 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
16. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 5 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
17. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 6 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
18. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 6 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
19. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 6 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
20. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 7 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
21. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 7 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
22. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 7 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
23. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 8 Kumikyoku 1 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
24. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 8 Kumikyoku 2 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no
25. Bibliotheca Mystica de Dantalian Dai 8 Kumikyoku 3 Gakushou Furuku Fukai Shizukana Mori Dare no

(Bonus Track)

26. Dantalian ni Tame no mittsu no Onkai
27. Dallaglio’s Pian
28. Test Play
29. Christabel’s Violin
30. Study for Player Piano & Violin
31. Exit
32. Piece for Doll

 
Download